Woutertje van Leyden
Bij de procedure voor kinderen die al schoolgaand zijn, de zogenoemde zij-instromers, is het Leids protocol ‘Schoolwisseling’ kaderstellend:

Het kind wordt aangemeld bij Woutertje van Leyden door middel van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek wordt binnen uiterlijk vier weken een besluit over de toelating genomen. Er wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanmelding altijd contact opgenomen met de huidige school om te bepalen of het in behandeling nemen van de aanmelding voldoet aan de kaders van het Leids protocol Schoolwisseling’. Ouders worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en/of -bijeenkomst en geďnformeerd over de uitkomsten van het contact met de huidige school.

Indien het kind wordt toegelaten dienen de ouders binnen uiterlijk tien dagen te bevestigen dat zij van de toelating van hun kind gebruik maken en het volledig ingevulde inschrijfformulier retourneren. De leerling wordt op de school geplaatst met ingang van de met de ouders afgesproken datum. Dit is nooit voordat de volledige inschrijfprocedure is afgerond.

Indien het kind niet kan worden toegelaten, ontvangen de ouders een met redenen omklede afwijzing.