Woutertje van Leyden
Aanmelden
 
De Woutertje van Leyden is een jonge school, die de komende jaren op een verantwoorde wijze wil doorgroeien naar een complete basisschool waar de groepen 1 tot en met 8 les krijgen.

Voor onze aanmeldingen volgen wij de landelijk vastgestelde richtlijn dat kinderen vanaf hun derde verjaardag aangemeld mogen worden op de basisschool. Gemeente Leiden is bezig om binnen de gemeente te komen tot een unaniem beleid hierin voor alle scholen.

Als je je kind wilt aanmelden op onze school kun je naar de informatie- en kennismakingsbijeenkomsten komen.
Deze staan gepland op woensdagochtenden van 10.00 tot 11.00 uur:
- 10 oktober
- 21 november
- 16 januari
- 13 maart
- 8 mei
- 26 juni
U kunt zich voor een bijeenkomst aanmelden via info@woutertjevanleyden.nl