Woutertje van Leyden
Drie basisbehoeften

Alle kinderen (net als volwassenen) hebben drie basisbehoeften om zich goed te kunnen ontwikkelen: competentie, autonomie en relatie. Als er in voldoende mate is voldaan aan deze behoeften, is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren. De leerkrachten op Woutertje van Leyden stemmen hun gedrag steeds af op deze drie behoeften, zowel in het didactisch als in het pedagogisch handelen. 
  • Competentie houdt in dat leerlingen vertrouwen en plezier hebben in hun eigen kunnen. Kinderen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen aankunnen en dat ze steeds meer aankunnen. Door de nadruk die we leggen op talentontwikkeling en het werken met talentmomenten krijgt dit inhoud. 
  • Autonomie wordt gewaarborgd wanneer leerlingen de zelfstandigheid krijgen om taken zelf te verrichten. Kinderen willen hun (deels) leergedrag kunnen sturen. Wij doen dit onder andere door te werken met digitale portfolio's en kindgesprekken
  • Relatie heeft te maken met de waardering die ze krijgen om wie ze zijn. Kinderen willen zich geaccepteerd voelen, voelen dat ze erbij horen, zich welkom en veilig voelen. Onder andere door het werken met co÷peratieve werkvormen en het groepsdoorbrekend werken geven wij hier inhoud aan. 

Een goed pedagogisch klimaat staat of valt met het contact tussen de leerkracht en de kinderen. Als het contact goed is, voelen de kinderen zich veilig, kunnen ze actief mee doen, zijn de leerprestaties hoger en kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen.