Woutertje van Leyden
Doelgericht werken

Op Woutertje van Leyden werken we met duidelijke doelen.

Het ministerie van OCW geeft in de kerndoelen aan welke streefdoelen voor het basisonderwijs moeten worden nagestreefd. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Ze geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen. Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen naar concrete doelen die omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Meer over de kerndoelen en leerlijnen vindt u onder andere hier

Deze kerndoelen en leerlijnen zijn op Woutertje van Leyden het uitgangspunt bij het ontwerpen van ons onderwijs en de lessen. Dat doen we zeker niet alleen door methodes te volgen. Vaak ontwerpen de leerkrachten zelf de lessen. We kunnen daardoor beter aansluiten bij onze themaĺs, wat er bij de kinderen leeft en wat de kinderen nodig hebben. De lessen zijn daardoor doorspekt met bewegend leren, co÷peratief leren en onderzoekend en ontwerpend leren. De lessen geven meer inspiratie, waardoor de leerhonger wordt versterkt en meer maatwerk. Ook maken we inzichtelijk waarom we dingen leren. 

Naast de kerndoelen werken we ook met persoonlijkheidsdoelen. Op Woutertje van Leyden staan niet alleen het opdoen van kennis en vaardigheden centraal, maar ook de ontdekkingsreis naar jezelf: wie ben je, wat kan je en wat wil je. Hoe sterker deze zaken ontwikkeld zijn, hoe beter je de keuzes kunt maken voor je toekomst, waardoor je je eigen koers kunt bepalen.

Samen met de kinderen stellen we doelen. Dat doen we in kindgesprekken 
en de ontwikkeling van een kind maken we zichtbaar in de digitale portfolio's. Hierdoor wordt het kind (mede-)eigenaar van het leerproces.