Woutertje van Leyden
TSO en BSO

Woutertje van Leyden werkt samen met Smallsteps. Zij verzorgen de BSO, de buitenschoolse opvang. BSO is een verzamelnaam van alle professionele kinderopvang, geregeld voor schoolgaande kinderen buiten de schooltijden.

Smallsteps organiseert de TSO, de tussenschoolse opvang, op school. De leerkrachten en de medewerkers van de TSO verdelen de onderdelen die horen bij het continurooster: het gezamenlijk eten en de pauze die we zoveel mogelijk buiten spelend doorbrengen.

Smallsteps garandeert dat uw kind een plek kan krijgen bij BSO de Pollewop, mocht u hiervan gebruik willen maken. Hier kunt u meer informatie vinden over deze BSO. 


Wij zijn aan het onderzoeken of we een inpandige BSO kunnen organiseren. Dat geeft meer rust en structuur voor uw kind. Uw kind krijgt dan gedurende de schooldag tijdens de TSO en BSO met dezelfde medewerkers te maken, die uw kind goed leren kennen. Ook kijken we samen met Smallsteps hoe hun medewerkers, de organisatie en materialen het onderwijsproces kunnen ondersteunen.

Maakt u gebruik van een andere BSO-organisatie, raden wij u aan tijdig aan te geven dat u wilt dat uw kind wordt opgehaald op Woutertje van Leyden.