Woutertje van Leyden
Talentmomenten

Op Woutertje van Leyden werken we met talentmomenten. Tijdens een talentmoment wordt groepsdoorbrekend gewerkt. De talentmomenten zijn vooral gericht op wereldoriŽntatie, creativiteit en expressiviteit.

Tijdens de talentmomenten wordt ook een beroep gedaan op basisvakken als taal, spelling en rekenen. Denk aan de vaardigheden in begrijpend lezen en rekenen die een kind nodig heeft als het met een recept moet werken.

Soms wordt aangesloten bij de instructie die op een ander moment op de dag is gegeven en wordt tijdens het talentmoment doorgebouwd hierop. Soms staat de activiteit in een atelier op zichzelf. De talentmomenten hebben wel steeds een link naar het thema waarin we werken.

De leerkrachten (en soms ook ouders) geven de talentmomenten vanuit hun eigen talenten en interesses. Zo maken we gebruik van de kracht in het team. Voorbeelden van talentmomenten zijn techniek, koken, dansen, natuur en milieu, ICT, muziek, handvaardigheid en filosofie. In de talentmomenten wordt veel gewerkt aan de 21st century skills. Ieder kind heeft andere talenten en interesses en door de diversiteit in aanbod krijgt ieder kind de kans dit te ontdekken en versterken en zich competent te voelen.