Woutertje van Leyden
Veiligheid

Fysieke Ún sociale veiligheid zijn twee belangrijke voorwaarden om tot ontwikkeling te komen. Als een kind goed in zijn vel zit, staat het open voor het ontdekken van zichzelf en de wereld, durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan en fouten te maken. Een kind moet zich vrij voelen om zichzelf te uiten en zichzelf te zijn.

Als een kind zich zeker voelt over zichzelf, over wie het is, wat het wil en wat het kan, staat het vol vertrouwen in het leven. Dan is het goed zoals het kind is en zal het kind geen behoefte hebben om een ander naar beneden te halen. Het kind zal een ander ook positieve ervaringen gunnen en anderen de ruimte geven om zich op een eigen manier te ontwikkelen.

Bijvoorbeeld door het groepsdoorbrekend werken, lessen in sociale vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling, de gezamenlijke lunch en de co÷peratieve werkvormen bouwen we aan een veilig pedagogisch klimaat, waarin we elkaar goed leren kennen en verschillen waarderen.