Woutertje van Leyden
Groepsdoorbrekend werken en spelen

Op Woutertje van Leyden werken we regelmatig groepsdoorbrekend (ook wel: heterogene groepen). Dat betekent dat kinderen uit verschillende groepen met elkaar samenwerken en samen spelen. Dat gebeurt onder andere tijdens de talentmomenten.

Op die manier leer je meer kinderen op school kennen en wordt de sociale cohesie versterkt. Het vergroot het gevoel van veiligheid en je wordt sneller echt gezien of gehoord. De basisbehoefte 'relatie' wordt versterkt. Vrienden maken gaat gemakkelijker. Als onbekend onbemind maakt, maakt bekend bemind. Kinderen voelen zich meer betrokken bij anderen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het welbevinden van een ander.

De mogelijkheid om van en met elkaar te leren wordt vergroot. Het geeft een extra dimensie aan de zoektocht naar en ontwikkeling van het talent van een kind. Dat geldt zowel bij kinderen binnen eenzelfde leeftijdscategorie als bij kinderen van verschillende leeftijdscategorieŽn.