Woutertje van Leyden
Digitale portfolio’s en kindgesprekken

Op Woutertje van Leyden heeft ieder kind een digitaal portfolio. Dat is een verzameling van foto’s, filmpjes en documenten dat inzicht geeft in de ontwikkeling van een kind. Kinderen leren om zelf het portfolio bij te houden en zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Ze kiezen zaken uit die ze zelf bijzonder vinden of waar ze trots op zijn. Leerkrachten kunnen ook een verslag(je) toevoegen, bijvoorbeeld van een mooie leersituatie of een excursie.

Als een portfolio goed wordt gevuld, geeft dit een duidelijk beeld van de ontwikkeling van een kind en welke doelen het heeft bereikt: welke ervaringen heeft het opgedaan, wat heeft het gemaakt, ontdekt of onderzocht, welke vaardigheden heeft het verbeterd en welke dingen heeft het geleerd. De insteek is positief van aard.

In kindgesprekken kijken we samen met het kind naar het portfolio. Waarin is het kind goed en wat vindt het kind nog lastig? Wat heeft het kind al bereikt en wat is de volgende stap? Wat heeft het kind nodig om het volgende doel te bereiken en hoe gaat het kind dat aanpakken? Wat vindt het kind het leukst of waar is het het meest nieuwsgierig naar? Het kind leert te reflecteren en is (mede-)eigenaar van het leerproces (verwoord als zelfregulering bij de 21st century skills), wat tegemoet komt aan de basisbehoefte 'autonomie' .

Ook ouders krijgen door het digitaal portfolio een goed beeld van de ontwikkeling van hun kind en kunnen thuis in een gesprek aansluiten bij wat er op school is gebeurd. In kind-ouder-schoolgesprekken  bespreken we met elkaar de ontwikkeling van het kind en we hoe we de komende periode aan de slag gaan.