Woutertje van Leyden
Thematisch werken

Op Woutertje van Leyden werken we thematisch. Door de hele school heen wordt gedurende een aantal weken aan één thema gewerkt. Per week kan een ander subthema centraal staan. 

Werken in thema’s zorgt ervoor dat leren plaatsvindt in een betekenisvolle context. De hoeken kunnen vanuit de thema’s worden verrijkt en in de talentenmomenten worden lessen aangeboden die verbonden zijn met het thema. De op school opgedane kennis, inzichten, vaardigheden en attituden zullen dus betekenis hebben binnen de belevingswereld van kinderen en dus beter beklijven. Doordat we doelgericht werken en de lessen deels zelf ontwerpen, kunnen we goed aansluiten bij de thema's. 

Bovendien bestaat de wereld om ons heen niet uit losse onderdelen, maar hangt alles met elkaar samen. In een thema kunnen we de wereld ook in samenhang benaderen.