Woutertje van Leyden
21st century skills

21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die kinderen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Werk verandert, functies veranderen.

Hiervoor zijn elf 21st century skills opgesteld. Het gaat om de vaardigheden kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computional thinking (robot-denken), informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, communiceren, mediawijsheid, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.
 
Op Woutertje van Leyden werken we aan deze vaardigheden door onze onderwijsaanpak, waaronder het coöperatief leren, het onderzoekend en ontwerpend leren, de ruime aandacht voor sociale vaardigheden en zelfreflectie (o.a. via de digitale portfolio’s en kindgesprekken) en het werken in de talentmomenten.

Vanaf de kleuters werken we al met iPads, waarmee we het onderwijs verrijken. Werken met een tablet, laptop en andere devices is een doel op zich (ICT-basisvaardigheden), maar zeker ook een hulpmiddel ter ondersteuning van het leerproces. Kinderen leren zelf hun digitale portfolio te vullen met behulp van iPads. 

Wilt u meer lezen over 21st century skills? Dat kan onder andere hier