Woutertje van Leyden
Onderzoekend en ontwerpend leren

Vanuit de thema’s komen de kinderen met allerlei vragen. Met onderzoekend en ontwerpend leren gaan kinderen aan de hand van onderzoeksvragen zelf op onderzoek uit of ontwerpen ze oplossingen voor vragen en problemen die in hun leefwereld passen. Daarbij doorlopen ze verschillende fases en ontwikkelen ze vaardigheden zoals observeren, systematisch gegevens verzamelen, ordenen, interpreteren en het bedenken van creatieve oplossingen. Allemaal onder begeleiding van de leerkracht.

Het werkt niet alleen uitstekend om de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen springlevend te houden, de methodiek bereidt kinderen ook goed voor op de toekomst. Het doet namelijk een sterk beroep op precies die vaardigheden en eigenschappen waar deze razendsnel veranderende maatschappij om vraagt, de ‘21st century skills’.

Doordat we
doelgericht werken en de lessen deels zelf ontwerpen, kunnen we de lessen doorspekken met bewegend leren, coöperatief leren en onderzoekend en ontwerpend leren