Woutertje van Leyden
Bewegend leren

Kinderen zijn vaak beweeglijk en energiek. Bij Woutertje van Leyden kijken we hier positief tegenaan en gebruiken we deze eigenschappen. Naast buitenspelen, energizers en gymles in de speelzaal (gymzaal) maken we gebruik van bewegend leren: fysieke activiteiten bij bijvoorbeeld het herhalen en automatiseren van reken- en taaloefenstof.

Taakgerichtheid (rust en concentratie) en schoolprestaties worden er beter door. Bovendien dragen dergelijke lessen bij aan de dagelijkse hoeveelheid fysieke activiteit van kinderen en daarmee aan een gezond gewicht.

Doordat we doelgericht werken en de lessen deels zelf ontwerpen, kunnen we de lessen doorspekken met bewegend leren, co÷peratief leren en onderzoekend en ontwerpend leren