Woutertje van Leyden
Woutertje van Leyden in het kort  - Een wereld te ontdekken

Woutertje van Leyden is een openbare basisschoollocatie aan de rand van het centrum van Leiden. Het werkt met een eigen onderwijsconcept en zoekt de samenwerking met de ouders en de samenleving.

Missie: We bereiden de kinderen voor op de wereld van de toekomst en willen dat zij daarin zo gelukkig en succesvol mogelijk worden. Wij helpen de kinderen om zichzelf en de wereld te ontdekken.Door zoveel mogelijk kennis te vergaren, vaardigheden eigen te maken en ervaringen op te doen, ligt er een wereld aan keuzes voor ze open. Hiermee kunnen ze hun eigen koers bepalen.


Visie: We begeleiden de kinderen in hun ontdekkingsreis naar zichzelf en de wereld om zich heen, zodat zij hun talenten kunnen inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.
 
We werken allemaal vanuit onze acht krachtige waarden:
 • Wij vertrouwen op onszelf en op een ander.
 • Wij hebben een actieve rol in de wereld.
 • Wij weten wie we zijn, wat we willen en kunnen.
 • Wij omarmen onszelf, de mensen en de wereld om ons heen.
 • Wij zijn nieuwsgierig en verwonderen ons.
 • Wij ontdekken en ontwikkelen onze talenten.
 • Wij werken samen met onze omgeving aan de toekomst.
 • Wij zetten ons lijf en hoofd in beweging.

We werken met een goed doordacht en kerndoelen dekkend concept. We werken met de methodes Veilig Leren Lezen en Rekenzeker en zorgen dagelijks voor voldoende tijd en ruimte om deze basiskennis- en vaardigheden te leren en verwerken. 

Enkele aspecten uit ons concept stippen we graag aan:
 • We zorgen voor een veilige leeromgeving. Het welzijn van iedereen is van het grootste belang. De drie basisbehoeften competentie, autonomie en relatie komen dan ook overal in terug.
 • De kinderen zijn(mede-)eigenaar van het leerproces; via kindgesprekken en digitale portfolio’s begeleiden we de kinderen bij het stellen van doelen en het reflecteren op het behalen daarvan.
 • Door de hele school heen wordt gewerkt in thema’s. Het leren wordt hierdoor contextgebonden en krijgt meer betekenis. We zorgen voor een rijke en stimulerende leeromgeving.
 • We bevorderen de leerhonger van de kinderen ook door het aanbieden van activerende en afwisselende werkvormen, onder andere vanuit coöperatief leren en bewegend leren.
 • Diversiteit wordt benut en ontwikkeld. In onze talentmomenten bieden we ruimte voor (keuze-)vakken zoals koken, handvaardigheid, techniek, ICT, dansen, filosofie en muziek.
 • We ontdekken onszelf en de wereld o.a. door de samenleving in te trekken en deze de school in te halen. Leren doe je immers niet alleen vanachter een tafeltje.
 • We werken vanuit de principes van onderzoekend en ontwerpend leren. Vragen vanuit de kinderen, gestimuleerd door de leerkrachten, zijn daarin leidend. Nieuwsgierigheid en verwondering nemen hierin een belangrijke plaats in.
 • We besteden ruim aandacht aan de 21st century skills, zoals ICT-vaardigheden, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Belangrijke vaardigheden in de (toekomstige) samenleving. 
 • We werken en spelen regelmatig groepsdoorbrekend. Jonge en oude kinderen leren elkaar beter kennen, wat de sociale cohesie en het veiligheidsgevoel versterkt.
 • We werken doelgericht. We weten wat de leerlijnen en (eind-)doelen van de kinderen zijn en ontwerpen hierbij deels zelf de lessen en organiseren activiteiten.
 • Ouders hebben een belangrijke rol. In een lerende organisatie is een plaats weggelegd voor ouders die willen meedenken en/of hun talent willen inzetten in het onderwijs.