Woutertje van Leyden
Schoolgeld

Onderwijs wordt in Nederland betaald door de overheid en is dus gratis. Voor enkele zaken op school vragen wij uw financiële bijdrage, zodat wij dat voor uw kind kunnen organiseren. 

De bedragen zijn gebaseerd op een heel schooljaar. Als uw kind een deel van het schooljaar op Woutertje van Leyden zit, vragen we u om een evenredig deel van het jaarbedrag over te maken. 

Uiteraard is het mogelijk om een extra bijdrage te doen, zodat we meer kunnen organiseren voor de kinderen. Dat wordt zeer gewaardeerd.

 
Soort bijdrage

Uitleg

Bedrag

1 bijdrage voor het continurooster Uw kind blijft de hele dag bij ons op school (continurooster). In de lunchpauze wordt toezicht gehouden door een professionele organisatie, die wij daarvoor hebben ingehuurd. Wij vragen u een deel van de kosten die wij hiervoor moeten maken te betalen. € 70
2 bijdrage voor het schoolreisje Naast de excursies die rondom de thema's plaatsvinden, gaan we ook op een echt schoolreisje. Daar vragen we u een bijdrage voor.  € 30
3 vrijwillige ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor extra uitgaven zoals het 3-oktoberfeest, de sinterklaascadeautjes, het kerstdiner en het museumbezoek. Op Woutertje van Leyden trekken we er ieder thema extra op uit, om de wereld nader te ervaren en onderzoeken. Ook huren we mensen in die een gastles of workshop komen geven en schaffen we extra materialen aan voor de TalentMomenten.  € 100