Woutertje van Leyden
Interesse 

Bent u ge´nteresseerd in het onderwijs op Woutertje van Leyden?

Als je je kind wilt aanmelden op onze school kun je naar de informatie- en kennismakingsbijeenkomsten komen.
Deze staan gepland op woensdagochtenden van 10.00 tot 11.00 uur:
- 10 oktober
- 21 november
- 16 januari
- 13 maart
- 8 mei
- 26 juni
U kunt zich voor een bijeenkomst aanmelden via info@woutertjevanleyden.nl

De groepen 1-2 voor schooljaar 2018 - 2019 zijn inmiddels vol, hiervoor kunnen we geen nieuwe leerlingen meer toelaten.